اطلاعات کدمل برای خریدوانتخاب بهترین کوره برای تولیدذغال لیموقلیانی

زغال مرکزی 09104513233:
باسلام خدمت دوستان عزیز…..
دوستان برای آگاهی یکسری از افرادکه تازه میخواهند وارد کار
تولیدزغال لیمو بشوندلازم دانستم
درباره سودهی کارگاه تولیدذغال لیموتوضیحاتی بدهم،
دوستان اصولاکورهای صنعتی ذغال ضریب تبدیل چوب به زغال
رابصورت یک به چهارودرصورتی که چوب شماخشک باشدیک به سه
انجام میدهند،امابنده تاالان کوره ای ندیده ام که کمتراز۳۰درصدپرت
و ضایعات داشته باشد که همین موضوع ضریب تولید رابه حداقل
یک به ۶/۵میرساندتازه اگرکیفیت
ذغال تبدیل شده به نحوعالی باشد
پس نتیجه ای که از این درصد تولیدوقیمت فعلی چوب و هزینه
هامیتوان گرفت این است که باید
در خریدکوره دقت خیلی فراوانی
کردمعمولا هرده تن چوب بایدپنج میلیون تومان سودآوری داشته باشد… دوستان عزیزبازهم برای دریافت اطلاعات مفیدتروبیشتر
میتوانند باماتماس بگیرند.صوفی 09104513233

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *